Kategori: <span>psikolog-istanbul</span>

istanbul psikolog

Psikolojik Danışmanlık Merkezlerine Başvurmanın Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Günümüzün değişen hayat standartlarının etkisi ile insanlarda farklı psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaya başlamışlardır. Özellikle psikoloji biliminde yaşanan gelişmelerin de etkisi ile insan davranışlarındaki değişimlerin gözlenebilmesi olanaklı hale gelmiştir. Bu sayede normal psikolojik eğilim göstermeyen insanların tespit edilmesi kolaylaşmakta ve insanların psikolojik durumları ile ilgili doğru teşhisler ortaya konulabilmektedir. Bu doğru teşhisler sayesinde de doğru tedaviler uygulanarak, insanların bu olumsuzlukları atlatabilmelerinin önü de açılmış olmaktadır. ( istanbul psikolog )

Psikolojik Danışmanlık Merkezleri

İnsanların yaşadıkları ruhsal bunalımlar, akli hastalıkları gibi birçok olumsuzluğun tespit ve tedavi edilmesinde psikolojik danışmanlık merkezlerinin önemi çok fazladır. Bu yönü ile insanların yaşadıkları olumsuzlukları atlatarak, rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmeleri için bu merkezlerden alacakları yardım çok önemli bir konumda yer almaktadır.

İnsan hayatında fiziksel olarak sağlıklı olmanın özellikle ruhsal sağlığa bağlı olduğu çeşitli araştırmalar ile ortaya konmuştur. Bu yönü ile psikolojik sıkıntıların çözümünde çeşitli uzmanları içinde barındıran psikolojik danışmanlık merkezi işletmelerinin olması gerekmektedir. Bu merkezlerde ortaya çıkan olumsuzluğun tespitinin en iyi şekilde yapılarak, bu tespitin niteliğine göre bu olumsuzluğun giderilmesine çalışılması, en iyi sonucun alınmasını sağlamada etkili olacaktır.

Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinin Verdiği Hizmetler

Psikolojik danışmanlık hizmetleri, özellikle insanların her türlü olumsuzluklarının atlatılmasında görevlerini yerine getirmektedirler. Maddi olarak çözülemeyen manevi sorunların çözümlenmesinde etkili olarak kullanılan yöntemleri kullanan uzmanları bünyesinde barındıran, psikolojik danışmanlık merkezleri, ilaç kullanımını geri planda tutarak, kişinin kendi özü ile sorunu aşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Verdiği en önemli hizmetlerden bir tanesi hiç şüphesiz, bireylerin ruh sağlıklarının korunmasına katkı sağlayarak, dolayısıyla toplumun ruh sağlığını üst seviyede tutması olarak görülebilir. Toplumun sağlıklı bireylere sahip olmasında bu merkezlerin öneminin giderek arttığı gerçeği de unutulmaması gereken bir ayrıntıdır

Yeni neslin yetiştirilmesinde de farklı sorunlar ortaya çıkmakta ve bu sorunların aşılmasında da psikolojik danışmanlık merkezi işletmelerine çok büyük sorumluluk düşmektedir. Özellikle günümüzün değişen değerleri ve şartlarına göre değişkenlik gösteren ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar, günümüzün en büyük sorunlarından sayılmaktadır. Bu sorunlar şüphesiz, bu konuda rehber olabilecek niteliklere sahip bir uzmanın yardımı ile aşılabilecektir. Bu yönü ile dikkat çeken psikolojik danışmanlık merkezleri, bünyesinde barındırdığı uzman psikolojik danışman ve psikiyatr doktorlar sayesinde bu konuda en iyi hizmeti verebilmeyi amaçlamaktadır.

Psikolojik sıkıntıların yanında ayrıca akıl hastalıklarının teşhis ve tedavisinde de çalışmalarını sürdüren bu merkezler sayesinde toplumun bu konudaki eksiklikleri en uygun şekilde kapatılmaya çalışılmaktadır.

En yaygın psikolojik sorunlardan bir tanesi olan depresyon, özellikle günümüzün stres yüklü ilerleyişinin bir sonucu olarak, çoğu kişiyi tehdit etmektedir. Kendini farklı davranışlar ile gösteren birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinin yapılmasında psikolojik danışmanlık merkezi kurumlarına çok fazla iş düşmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile psikolojik danışmanlık merkezlerinin işleyişleri etkili bir şekilde sürdürülmektedir.

istanbul psikolog

İletişim

Yetişkinlerde Psikolojik Danışmanlık

yükseklik fobisi

Yükseklik Fobisini Yenmek

Bir çok insanda ortaya çıkan fobi problemlerin en büyüklerinden biri olarak ön plana çıkan yükseklik fobisidir. Ciddi bir şekilde yaşandığı zamanlarda hayati tehlikeyi dahi getirebilmektedir. Örneğin, çok yüksek alanlarda aşağı doğru bakıldığı zaman kişi üzerinde fiziki olarak ortaya çıkan en büyük durum hiç şüphesiz baş dönmesi ve göz kararmasıdır. Kişi yüksek binadan aşağı doğru baktığı zaman baş dönmesi ile birlikte gözlerde kararma meydana gelir ve bununla birlikte tetiklenen ayaklarda boşalma hissinden dolayı gece dengesini kaybederek aşağı düşebilir. İnternet üzerinden bir araştırma yapıldığı zaman dahi bu tür kazaların çok defa yaşandığı görülebilir.

O yüzden yükseklik korkusu olan kişiler var ise sadece yüksek alanlardan kaçarak bu durumdan kurtulamaz. Bunun için mutlaka profesyonel bir şekilde profesyonel uzmanlardan yardım almak büyük bir önem arz etmektedir.

Yükseklik fobisini yenmenin yolları

Birçok insanın başına gelen bir takım anlık olaylar kişinin yüksek bir zemin üzerinde yürüdüğü korkusunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu tür durumlar günümüzde artık çok sık yaşanmakta ve özellikle insanlar yüksek yerlere çıktıkça; baş dönmesi, göz kararması ile birlikte ayaklarda boşalma hissi ortaya çıkarmaktadır. Bu da zaman içerisinde daha şiddetli bir şekilde yaşandığı zaman düşme gibi sorunlara ortaya çıkabilmektedir.

Günümüzde yükseklik korkusu sadece çok yüksek alanlara çıkıldığı zaman yaşanmamaktadır. Aynı zamanda aşağıdan çok yüksek binalara bakıldığı zaman da yine kişinin başı dönebilir ve hatta ileri seviyelerde bayılma gibi durumlar da söz konusu olabilir. O yüzden bu durumların daha şiddetli bir hale gelmemesi adına mutlaka profesyonel danışmanlık merkezlerinden ya da diğer merkezlerden uzman yardımı alınmalıdır. Özellikle insanlar böyle bir fobiyi çok ciddiye almalı ve mutlaka iyileşmek için tedavi görmelidir.

Teknolojinin yardımı ile birlikte yükseklik korkusunu yenmek

Özellikle bu konuda birçok farklı teknik yöntem bulunsa da günümüzde teknoloji yardımı ile birlikte yükseklik korkusunu büyük bir oranda üstesinden gelme şansı elde edilebilmektedir. Bu bağlamda özellikle de sanal gerçeklik sistemi sayesinde kişi çok yüksek yerlere çıktığını hissetmekte ve gerçek anlamda bütün korkularını ortaya çıkarabilmektedir. Üstelik bu yöntem artık çok uygun fiyatlar kapsamında yapılmakta ve çok kısa bir süre içerisinde korkusundan büyük bir oranda ya da tamamen kurtulma şansını elde edebilmektedir. Burada önemli olan tek şey kişinin bu korkudan kurtulabileceğine inanması ve buna göre bir tedavi görmesidir.

 

İletişim

uzman psikolog istanbul

Psikolojik Danışmanlık İlke Ve Kuralları

Psikolojik Danışmanlık Kuralları – Uzman Psikolog İstanbul

Psikoloji bir bilim dalıdır ve bu nedenle tıp kuralları gibi belli etik kural içeriğine uyulmaktadır. Bu nedenle Hipokrat Yemininde de bahsi geçen söz konusu kurallar psikologlar için de geçerlidir. Bu noktada uyulması gereken en temel ve en önemli kuralların başında gizlilik gelmektedir. Danışan ile danışılan arasında geçen her görüşme tam bir gizlilik ilkesi ile ele alınmalıdır ve kimse ile paylaşılmamalıdır. ( uzman psikolog istanbul)

Bu noktadaki kuralların çok kati bir şekilde altı çizilmiştir. Hatta birçok noktada bu kati kuralların uç örnekleri de verilmiştir. Bir uzman danışanından aldığı bilgileri eşine, ailesine ve en yakınlarına dahi anlatmamalıdır. Bu aynı zamanda tıp etiğine aykırı bir davranıştır. Bununla birlikte ihmal edilmemesi gereken bir diğer kural sözlü bir yönteme dayalı olan psikoterapilerin ses kaydı ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaması gerekliliğidir. Bu da hem etiğe uygun değildir hem de suç teşkil etmektedir. Söz konusu bireysel görüşmelerin azami sınırı bulunmaktadır.

Bu sınır 50 dakika olarak belirtilmiştir. Sürelerin kısaltılması ya da uzatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Eğer terapistin çeşitli gerekçeler ile gecikmesi durumunda ne olursa olsun sürenin 50 dakikaya tamamlanması danışanın haklarından birini oluşturmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık İlkeleri

Psikolojik danışmanlık ilkeleri oldukça hassas ve homojen dengeler üzerine kuruludur. Çünkü  ele alınan psikolojik ölçekler her şeyden evvel insanidir. Bu noktada danışan – terapist ilişkisinin kapalılığı ve gizliliği belli ölçülerde değişkenlik göstermektedir. Örneğin bir hasta sürekli olarak intihar etmekten ya da kendine fiziksel olarak zarar vermekten bahsediyor ise; ve terapist bu konuda tüm müdahalelere rağmen bir ilerleme kat edememişse durumu yetkililere servis etme hakkına sahiptir. ( uzman psikolog istanbul )

Aynı şekilde bir hastanın terapi sürecinde bir suç işlemekten bahsettiği ve bir suç planı olduğu tespit edildiği takdirde yine aynı şekilde polis kuvvetlerine haber verme hakkı ve sorumluluğu terapisttedir. Psikolojik danışmanlık bir uzmanlık alanıdır ve bu noktada ancak işin eğitimini almış kişiler tarafından yönetilmelidir. Lisans ya da lisansüstü eğitim almayan kişilerin terapist olmaya hakları yoktur. Terapi süreci boyunca terapinin gerçekleştiği odalarda başka kimsenin yer almaması da ilkeler arasında yer almaktadır. Tedavi merkezlerinde yer alan hastalara ilaç tedavisi uygulanmaz. Bu nedenle söz konusu kişilere ”patalojik hasta” muamelesi yapılmaz. Danışan ne kadar talep ederse etsin şahsına ait bir ilaç yazma ya da reçete tavsiyesinde bulunma gibi durumlar söz konusu olmamaktadır.

Tedavi merkezlerine başvuran kişi ve çiftlere herhangi bir ayrım yapılmadan eşit seviyede yaklaşılmaktadır. Psikolojik danışmanlık, bir psikiyatri alanı değildir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde psikolojik danışmanların görüşmeler ve seanslar sonucu kişileri bir psikiyatriste sevk etme hakları bulunmaktadır.

uzman, psikolog, istanbul

Ana Sayfa

psikolog anadolu yakası

Psikolojide 21. Yüzyıl Teknikleri – Psikolog Anadolu Yakası

Psikolojide 21. yüzyıl teknikleri – Psikolog Anadolu Yakası

Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen normatif bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında insanın davranışları somut ve soyut olarak iki kola ayrılır. Somut davranışlar gözle görülen, elle tutulan yani kısacası maddi olan tüm davranış kalıplarını ifade etmektedir. Bunun yanında bir de insanoğlunun metafizik olarak gerçekleştirmiş olduğu bazı davranış kalıpları vardır. Bu davranışları soyut davranışlarıdır. Düşünmek, sevmek, aşık olmak, acı çekmek ve daha birçok duygu ve düşünceler de birer davranış örneğidir. ( psikolog anadolu yakası )

Zaman zaman insanlar söz konusu davranış biçimlerinde birtakım bozukluklar yaşayabilmektedir. Bedensel davranış bozuklukları olabileceği (somut davranış kalıpları) gibi ruhsal davranış bozukluklarında da (soyut davranış kalıpları) birtakım bozukluklar ortaya çıkabilir. Bunun temel anlamda nedenlerine inmek gerekir.

Davranış kalıplarımızın bozulmasına neden olan etmenler arasında şunları sıralamak mümkün:

– Düzensiz uyku ve beslenme

– Dikkat eksiklikleri

– Toplumdan soyutlanmaya başlama

– Aşırı kaygı ve tereddütler temel anlamda davranış bozukluklarına yol açan etmenler olarak dikkat çekmektedir.

Günümüzün eğitim psikolojisi

Günümüzde söz konusu davranış bozukluklarına yönelik olarak geliştirilen eğitim psikolojisi hem somut hem de metafizik tüm davranışların rehabilitasyon sürecine sokulması, kişinin hem bedenen hem de ruhen kendisini iyi hissetmesini sağlamak ve topluma yeniden ayak uydurabilecek bir kişi haline koymak şekillerini almaktadır. Bütün bu şekilleri bakımından değerlendirildiği zaman son derece profesyonel eğitim psikolojisi hizmetlerinin verildiği görülmektedir. psikolog bagdat cadde

Bu verilen eğitim tekniklerinde teknolojinin tüm yenilikleri de yakından kullanılarak danışanın tüm problemlerinin çözüme kavuşturulması ve kendisini sağlıklı hissetmesi sağlanmaktadır. Bu da elbette 21. yüzyıl psikolojisindeki yeni teknikleri meydana getiren yeniliklerle mümkün olabilecektir.

21. yüzyıl psikolojik teknikler

Bilişsel Davranışçı Terapi

Analitik Psikoterapi

Şema Terapileri

Gestalt Terapileri

Varoluşçu Terapi

Hipnoterapi

Aile Terapileri

21. yüzyıl psikolojik teknikleri arasında “Sanal Gerçeklik Terapisi” adıyla bilinen yeni bir psikoterapi eğitimleri ve seansları düzenlenmektedir. Düzenlenen bu seansla anında danışanın hayattan beklentileri, korkuları, kaygıları ve yaşama sevincini azaltan etmenleri bütünüyle ele alarak değerlendirmek söz konusu olmaktadır. Bunun için yapılan tüm tekniklerle şikayetleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak çalışılır. Başlıca sanal gerçeklik psikoterapileri arasında şunları sıralamak mümkün: Hayvan fobisi, uçak ve araba fobisi, kapalı alan ve karanlık fobisi, yükseklik fobisi, sınav fobisi gibi birtakım kaygı ve korkulara ilişkin olarak yürütülen psikoterapiler olarak bilinmektedir.

Bütün bu endişe ve kaygıların azaltılması için yürütülen tüm etkin çalışmalara dayanarak; kişinin bütünüyle ortada duran sorunlarından kurtulması sağlanmakta ve bunlar dijital teknolojik cihazlarla yapılmaktadır. Bu anlamda alanına hakim psikolog tarafından yürütülen bütün bu çalışmaların eksenine dayanarak geliştirilen tüm yöntemler; üst düzey çalışmaların verilmesi adına sürdürülen nitelikleri oluşturmaktadır. Bütün bu nitelikler açısından da değerlendirildiği zaman günümüzün çağdaş yaklaşımlarına bağlı psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır.

psikolog anadolu yakası

İletişim

psikolog ataşehir, pedagog, psikiyatrist anadolu yakası anadolu yakası

Karanlık Korkusu Yaşayanlar

Karanlık Korkusu – Psikolog Ataşehir

Özellikle küçük yaşlarda yaşanan etkileyici bir kötü durum karşısında daha çok meydana gelen karanlıktan korkma fobisi, birçok insanı çocukluktan itibaren yetişkinlik dönemine kadar takip etmekte ve özellikle geceleri dışarı çıkarken büyük bir rahatsızlık hissettirebilmektedir. Üstelik bu fobi karanlıkta kalındığı andan itibaren hemen kişiye büyük bir panik yaşatmakta; ve aydınlık olmadığı ya da ışıklar açılmadığı sürece de daha şiddetli bir hale gelmesine neden olabilmektedir. Bu durum anksiyete ile birlikte yaşanmakta ve bu yüzden de ortaya çıkan kaygı ve endişe kişiyi tam bir çıkmaza sokabilmektedir. ( psikolog ataşehir )

Karanlık olduğu zaman çevrede dokunacak bir şey bulamadığında ve bu durum uzun sürdüğü zaman kişi kendisini tıpkı bir uzay boşluğundaymış gibi hisseder; ve özellikle bir adım daha attığı andan itibaren sanki boşluktan aşağı düşecekmiş gibi bir his yaşar. O yüzden bu mutlaka iyi bir psikologtan destek alınması gereken en önemli durumlardan biridir.

Karanlıktan korkmayı yenmenin yolları

Toplumda büyük oranda insanların yaşadığı karanlıktan korkma dürtüsü özellikle geceleri dışarı çıkıldığı zaman; ara sokaklara girme sıkıntısı veya bununla beraber üstelik daha da ileri seviyelerde; sinema veya tiyatro gibi noktalarda da büyük bir rahatsızlık hissettirebilmektedir.

Zaman içerisinde çevrede ne olduğunu görememek ve bununla beraber yaşadığı anksiyete sorunu ve odaklanma problemini de yanında getirmektedir. Bu yüzden gidilen bir sinema ya da tiyatro ile birlikte konferans noktasında duruma odaklanmak büyük bir problem olabilmektedir. Bu da kişinin sosyal hayatı içerisinde büyük bir sorun yaşamasına ve ileri dönemlerde bunu daha da şiddetli bir şekilde devam ettirmesini neden olabilmektedir. O yüzden böyle bir konuda mutlaka destek alınmalıdır. Bu alanda birçok farklı tedavi yöntemi de bulunmaktadır. Uzmanların farklı telkin ve uygulamaları sayesinde; insanlar karanlıktan korkma gibi durumlardan büyük bir oranda ve bazı zamanlar tamamen kurtulma şansı elde edebilir.

Karanlıktan korkma fobisi ciddiye alınmalıdır

İlk başlarda hafif bir şekilde ortaya çıkan ve zaman içerisinde daha şiddetli bir hale dönen ve insanın sosyal hayattan koparan karanlıktan korkma fobisi; herkes tarafından ciddiye alınması gereken önemli bir sorundur. Bu bağlamda aslında bakılırsa günümüzde sanal gerçeklik yöntemi sayesinde kolay bir şekilde kurtulma şansı elde edilebilir.

Korkuları ile yüzleşmek için sanal gerçeklik içerisinde karanlıkta kalan kişiler zamanla bu fobiyi yenme imkânını bulabilmektedir. Tabii bunun yanında mutlaka iyi bir profesyonelliğe sahip uzmanlar tarafından da desteklenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Farklı terapi seansları sayesinde ve sanal gerçeklik ile birleştiği andan itibaren kişi tamamen bu problemden kurtulabilmektedir.

psikolog ataşehir, psikolog, psikolog bağdat caddesi

Ana Sayfa