Eğitimlerimiz

Psikoloji Eğitimleri

Psikoloji Eğitimleri alanında uzman klinik psikolog ve psikiyatristler tarafından verilmektedir. Eğitimlerimiz İstanbul Suadiye’de yer alan ofisimizde verilir.

Psikoloji eğitimlerinde saha kazanılan deneyimi yine sahaya aktararak hizmet kalitesinin arttırılmasına ve dolayısıyla terapiye dönük talebin artmasına hizmet ettiğimize inanıyoruz. Psikoterapi konusunun gelişmiş ülkeler seviyesinde algılanması ve herkesin rahatlıkla başvurduğu bir yöntem haline gelmesi için deneyimli kişiler tarafından verilecek eğitimler büyük önem taşıyor. Lisans eğitimi sonrasında işin teorik boyutunun ötesine geçerek pratik anlamda kazanılmlar sunmayı amaçladığımız eğitimlerimizden bazıları aşağıdadır:

BİLİŞSEL SANAL GERÇEKLİK PSİKOTERAPİSİ

Eğitim İçeriği:

 • Sanal Gerçeklik Terapisinde Yeterlilik ve Sertifikasyon
 • Genel Bir Bakış ve Çalışma Protokolü
 • Deneyimsel Bilişsel Terapi Seans Yapısı (ECT)
 • Tedavi Seanslarının ECT Bağlamında Yapılandırılması
 • Sanal Çevrede “Varlık” ve Varlığın Ölçülmesi
 • Sanal Çevrede Varlık Performansı ve Müdahale Alanları
 • Agorafobide  Sanal Gerçeklik Yaklaşımı
  • Agorafobi  Protokolü
  • Agorafobik Vaka Örneği
  • Uygulama
  • Klostrofobi  Protokolü
  • Uygulama
 • Özgül Fobilerde Sanal Gerçeklik Kullanımı Genel Yaklaşım
  • Uçuş Fobisi Genel İlkeler ve  Protokolü
  • Sürüş Korkusu Genel İlkeler ve Protokolü
  • Vaka Örneği
  • Hayvan Korkusu
  • Vaka Örneği
  • Yükseklik Korkusu
  • Karanlık Korkusu
 • Sanal Gerçeklikte Tıbbi Müdahale Korkusu İle İlgili Çalışma
 • Kan İğne Yaralanma Korkusu Magnetıc Resonance Imaging (MRI) ve Sanal Gerçeklik Protokol
 • Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Sanal Gerçeklik Yaklaşımı ve Protokolü
 • Rahatlama Tekniklerinde Sanal Gerçeklik Yaklaşımı
 • Vaka Örneği
 • Sanal Gerçeklik Terapisinde Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • EMDR ve Sanal Gerçeklik  Protokolü
 • Uygulama
 • Alternatıf Kullanım Alanları Introseptif Uygulama
 • Biofeedback Raporlama ve Uygulama
 • Farklı Rapor Örnekleri
 • Sanal Gerçeklik Yazılım Sistemi Teknik Sunum

 

KLİNİK PSİKİYATRİ EĞİTİMİ

Psikiyatri uzmanımızdan,

Binlerce vaka, 15 yıllık klinik deneyimle,

Psikopatolojiyi anlamak..

Bu kez sadece vaka ve deneyim…

 

KONULAR

Tanı: Tanımlamak mı, Tanımlamamak mı?

Ayırıcı Tanı…

 • Nörogelişimsel Bozukluklar
 • Depresyon ile çalışma ve vakalar
 • Kaygı-Anksiyete ile başetme ve vakalar.
 • Bedensel Belirti (Somatizasyon) bozuklukları:Fizyolojik mi,
 • Psikolojik mi? Tartışmaları ve Ayırıcı tanı
 • Fobilerle ve Korkularla başa çıkma, Klinik Tanı, Eştanılar.
 • Kişiler Arası İlişki Sorunlarının Klinik Görüntüsü
 • Kişilik Bozukluklarının Klinik Tablosu
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk ile Çalışmak
 • Travma ve Krize Müdahale…
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozukluğunda klinik Müdahale.
 • Madde Bağımlılığı ve Klinik Yansımaları
 • Kişilik Bozukluklarında Klinik Tablo ve Yansımaları
 • Klinikte İlgi Odağı Olabilecek Diğer Konular.

 

Eğitim Talep Formu
*Kontenjan ve talebe göre eğitim planlaması yapıldıkça sizinle temasa geçilecektir

 

Psikoloji Eğitimleri İstanbul
Psikoloji Eğitimleri Kadıköy

Klinik Psikiyatri Eğitimi

Bilişsel Sanal Gerçeklik Psikoterapisi

Özlem Koç Özden

İlkelerimiz