Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi

Danışanın sıkıntı yaratan yönlerini değiştirerek kişiliğinin olumlu yönde gelişmesini sağlamak amacıyla profesyonel  kişiler ile yürütülen bir çalışma sürecidir.. Psikoterapist Istanbul.

Psikoterapide psikologlar tarafında bilimsel olarak doğrulanmış prosedürler ışığında insanların daha sağlıklı ve faydalı alışkanlıklara yönelmesine yardımcı olunur. Psikoterapide birçok farklı yaklaşım bulunur; bilişsel davranışçı, kişilerarası ve diğer tip konuşma terapileri kişilerin problemleri üzerinde çalışır.

Psikoterapi psikolog ve danışan arasında işbirliğine dayalı bir tedavi biçimidir. Diyalog temeline dayanan bu yöntemde kişi kendisini tarafsız birisine karşı tamamen açarak destek bulur. Psikolog ve danışan kişiyi normal duygu ve durumdan uzaklaştıran davranış ve düşünceleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Bu süreç tamamlandığında kişi yalnızca problemlerini çözmekle kalmaz bundan sonraki süreçte kendisini benzer düşünce ve davranışa iten süreçlerle de nasıl başa çıkabileceğini iyi biçimde öğrenir. Bu sayede benzer problemlerle destek almadan veya daha az destekle başa çıkabilir hale gelir.

  • Psikoterapinin amacı farklı sebeplerle uyumu bozulan kimsenin, tekrar uyumunu bulmasına yardımcı olmasıdır. Çünkü her varlık kendi doğasında varlığını sürdürmeye çabalar
  • Psikoterapinin amacı belirtierin yüzeysel olarak ortadan kaldırılması ya da polyannacılık değildir
  • Psikoterapi semptomların nedenlerinin kökenlerinin ve tetikleyicilerinin araştırıldığı bir süreçtir.
  • Psikoterapinin bir diğer önemli amacı FARKINDALIK kazandırmak ve kişinin farkında olmadan beslediği semptomları ortadan kaldırmaya çalışmaktır.
  • Kişinin çoğu zaman sorunlarıyla mücadele etmek için geliştirdiği, sağlıksız baş etme yöntemleri,çoğu zaman problemlerin artarak sürmesine neden olabilir
  • Psikoterapinin bir diğer önemli amacı, sağlıksız baş etme yöntemlerini ele almak ve bu konuda da farkındalık kazandırmaktır.
  • Psikoterapinin süresi ve yoğunluğu tamamen kişinin durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.
  • Psikoterapi hizmeti alan kişi problemlerini ve kökenlerini sorgular, kendisinin bu durumlarının oluşmasına, farkında olmayarak, katkı sağlayıp sağlamadığını farkeder.
  • Kişinin farkındalık düzeyinin artmasıyla birlikte, semptomlarını besleyen sağlıksız başa çıkma stratejileri de değişmeye başlar. Bu değişim diğer hayat alanlarına yayılmaya ve kişi sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmeye başladığında, artık yüzler gülmeye başlar ve psikoterapi sonlandırılır.

Psikoterapist Istanbul

İlkelerimiz