Sanal Gerçeklik Terapisi

Sanal Gerçeklik Terapisi Nedir?

Sanal gerçeklik terapisi günümüzde yüzleştirmeyi sanal gerçeklik teknolojisi ile mümkün hale getiren bir yöntemdir. Bu yöntemde başta Bilişsel Davranışçı Terapi olmak üzere birçok psikoloji ekolüne uygun olarak hareket etmek mümkündür. Özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminde sıklıkla başvurulan yüzleştirmede amaç kaygı durumunu ortaya çıkaran etmenleri canlı olarak gözlemlemektir. Bu sırada gerek gözlem gerekse soru cevaplar ile yürütülen bir dizi inceleme sonrasında tedaviye yön verilebilmesi sağlanır.

 

Özellikle kaygı bozukluğu ve özgül fobilere yönelik çalışılabilen ve başarılı sonuçlar alınabilen bir terapi çeşididir ve kullanımı çok pratiktir. Sözgelimi uçak korkusu olan bir kişi için yüzleştirmeyi özel simülatör veya uçak gibi ortamları kullanmayı gerektirmemesi açısından ciddi anlamda kolaylık sağlamaktadır. Yine hayvan korkusu yaşayan birisi için veya kapalı alan korkusu taşıyan birisi için gerçek yüzleştirme normal koşullarda çok mümkün olmamaktadır.

 

Fobiler ve psikoloji biliminin haricinde sanal gerçekliğin günümüz dünyasında uygulama alanı her geçen gün genişlemektedir. Demans tedavisi veya cerrahi müdahale gerektiren durumlarla ilgili eğitim faaliyetleri gibi birçok farklı uygulama alanı mümkündür. Bu yönde yapılan bilimsel araştırmaların sayısı da her geçen gün artmaktadır.

 

Sanal Gerçeklik Terapisi Nasıl Yapılır?

Bu yöntemde gelişen teknolojiyle birlikte 3 boyutlu gözlükler, akıllı telefon ve özel uygulamalar kullanılmak suretiyle yüzleştirme sağlanır.  Seansın 15-20 dakikalık bölümünde uygulanan bu yüzleştirmede gerektiği durumlarda nabız ölçümünü mümkün kılan elektrotlar da kullanılarak normalin dışı durumlar kontrol altına alınmaya çalışılır. Özellikle kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde nabız ölçümünün yüzleştirme sırasında mutlaka yapılması gerekir.

Başlıca uygulama alanları hakkında kısa ve detaylı bilgiler alt kısımda verilmiştir.

 

 

Sosyal fobi, sanal gerçeklik terapisi ile çalışılabilen ve toplumda etkisi yaygın olan konuların başında gelir.

Sınav kaygısı ve performans anksiyetesi de yüzleştirme açısından kullanılabilen alanlardan biridir.

Uçak korkusunda gerçek yüzleştirme açısından en çok zorlanılacak alanlardan biri olarak yüzleştirmede büyük kolaylık sağlanır.

Hayvan korkusu yaygın olmasının yanında yüzleştirmenin önemli olduğu ve hızlıca başarılı sonuçlar alınabilen bir konudur.